KAATSU

”Kaatsu” kaldes også for okklusionstræning, og er en genvej til styrkefremgang, muskeltilvækst og generelt forbedret funktionsniveau.

Det er særligt relevant for dig, som er i en situation hvor ledet ikke tåler for stor ekstern belastning.

Kaatsu er en træningsform der belaster sener og led minimalt, og den kan med fordel benyttes i tilfælde hvor traditionel styrketræning ikke er en mulighed. Det kan være grundet smerter, genoptræning efter skade, eller ved rehabilitering efter en operation – i situationer hvor muligheden for at være fysisk aktiv og belaste kroppen med hensigtsmæssig intensitet for effekt er begrænset.

Kaatsu træning har mange anvendelsesmuligheder. Det kan stå alene som et alternativ til traditionel styrketræning, eller være et supplement til andre træningsformer og behandlinger.

Indikationer

Det er en bred målgruppe som kan få gavn af Kaatsu, og et brugbart værktøj ved mange forskellige skader og smerteårsager.

Kaatsu kan med fordel indgå som en del af et genoptræningsforløb, når det handler om at vende tilbage til sport eller anden fysisk aktivitet hurtigst muligt.

Til den ambitiøse udøver kan Kaatsu være med til at optimere træningen, uden at øge risikoen for overbelastningsskader, og får samtidig en positiv effekt på restitutionsevnen.

Det er samtidig også en træningsform der henvender sig til den ældre del af befolkningen, der ofte kæmper med smerter og aldersrelaterede forandringer, som fx slidgigt.

Andre eksmempler på situationer og problematikker hvor Kaatsu træning med fordel kan anvendes:

Sådan fungerer KAATSU

Kaatsu bælter påføres på enten arme eller ben, hvorefter der tilføjes tryk, som skaber en ændring i blodgennemstrømningen. Trykket monitoreres til toleranceniveau, og i denne tilstand vil øvelser der normalt udføres med lethed, blive både tunge og krævende at udføre. Derved skabes en hurtig muskeludtrætning ved arbejde med meget lav belastning.

I forbindelse med Kaatsu træning arbejdes der oftest med en belastning svarende til en tredjedel af den vægt der normalvis bruges ved almindelig styrketræning.

Kaatsu kan også inddrages ifm. overbelastingsskader og andre smerteproblematikker der begrænser muligheden for at være fysisk aktiv, fx ved seneproblematikker, fx achillessenebetændelse, tennisalbue, eller forreste knæsmerter.

Effekten af Kaatsu og lav intens styrketræning er veldokumenteret, og kan være løsningen for dig og dit forløb når tung træning ikke er muligt.

Vil du prøve kræfter af med KAATSU eller EMS?

EMS – Elektrisk muskelstimulation

EMS – elektroterapi – kan være et effektivt supplerende behandlingstiltag til smertelindring, muskelrelaterede problematikker og genoptræning af svag muskulatur, fx efter en operation.

I nogle tilfælde kan de elektriske impulser, som muliggør bevægelse af skeletmuskulaturen, være svækket, og EMS kan derved være medvirkende til at øge muskelaktiveringen og forkorte genoptræningsperioden.

EMS kan også benyttes som et supplerende tiltag til smertelindring ved vedvarende smerter.

Der er ingen smerter forbundet ved behandlingen, som kan tage 10-20 min.

Indikationer